დირექტორი:                       იოსებ ლეონიძე

ფინანსური დირექტორი:  გიორგი ხოჭოლავა

მთ. ბუღალტერი:               ბიძინა ბიძინაშვილი

წარმოების უფროსი:         ზაქარია მამულაშვილი

ინჟინერ მექანიკოსი:        სერგო ქსოვრელი


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!