შპს “ ჯორჯიან ცემენტი”

ფაქტიური მისამართი: საქართველო, ქ. კასპი, გიორგი სააკაძის #8

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის

რაიონი, გლდანი, VII მ/რ, კორპ. 19, ბ. 122

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400034333

ბანკი:  სს „საქართველოს ბანკი“ BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE43BG0000000280496100

ტელ: (995)32 2423393

მობ: (995)597 704790

Email: georgiancement@gmail.com

 

Send out message:
Name: *
eMail: *
Your message: *
Security code:
 (please enter into the entry field)
Message was sent successfully!


Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!