ჯორჯიან ცემენტი - საუკეთესო სამშენებლო მასალები

შპს "ჯორჯიან ცემენტი" არის სამშენებლო მასალების წარმოების  ერთ-ერთი თანამედროვე კომპანია ქართულ ბაზარზე. ჯორჯიან ცემენტი დაარსდა 2012 წელს შპს "ევრო ცემენტის" ბაზაზე. კომპანია აწარმოებს სხვადასხვა სახის მარკის ცემენტს და ბეტონს, სამშენებლო ბლოკებს. კომპანიის  კუთვნილებაშია ცემენტის საწარმოებელი ნედლეულის "კლინკერის" მოსაპოვებელი კარიერი, ცემენტის ქარხანა, რომლის წარმადობაა 15 ტონა სთ-ში და ბეტონის ქარხანა 20 მ.კუბი სთ-ში. საწარმოში 24  თანამშრომელია დასაქმებული.

 

 

 

პორტლანდცემენტი  ჰიდრავლიკური მჭიდა ნივთიერებაცემენტის სახეობა, რომელსაც ფართოდ იყენებენ მშენებლობაში. ღებულობენ დაწვრილმანებული კლინკერისა და თაბაშირის ნარევისაგან. ზოგჯერ უმატებენ აქტიურ მინერალურ ნივთიერებებს. პორტლანდცემენტის უმნიშვნელოვანესი თვისებებია: სიმტკიცის გადიდება გამყარებისას, წყალმედეგობა არააგრესიულ გარემოში, ყინვამედეგობა. ამზადებენ პორტლანდცემენტის სახესხვაობებსაც (უფრო სწრაფმყარებადს, პლასტიფიცირებულს, ჰიდროფობურს, სულფატმედეგს, თეთრს, ფერადს და სხვა). პორტლანდცემენტის მარკებია: 300, 400, 500 და 600.You are visitor no.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!